İş kanununa göre aylık işçi çalışma saatleri

İş kanununa göre aylık işçi çalışma saatleri nedir? İş kanunu çalışma saatleri ile işçi günlük en fazla kaç saat çalışabilir? Yasalara göre işçinin aylık çalışma saati kaç saattir? Tüm bu soruların cevaplarını çalışma saatlerini merak edenler için derledik.

Çalışanlar ile işverenler arasında sıklıkla anlaşmazlıklara yol açan aylık ve günlük çalışma saatleri konusu bir çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Mevcut iş kanununa göre çalışma süresi, çalışanın işyerinde geçirdiği süre olarak tanımlanmıştır. İşçilerin günlük ve aylık çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi ile belirlenmiş ve işçi ve işveren arasında ki anlaşmazlıklarda bu kanun hükmünce karar verilmesi kararlaştırılmıştır.

İşçi bir günde 11 saatten fazla çalıştırılamaz

Söz konusu kanun uyarınca bir çalışanın haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu ve çalışan ve işveren tarafından farklı bir şekilde kararlaştırılmadıkça günlere eşit olarak dağıtılması gerektiği belirtilmiştir. Bu hükme göre haftanın altı günü çalışan bir işçinin günlük maksimum çalışma süresi 7.5 saat olmalıdır. Belirlenen bu saatlerin haricinde çalışılan her saat için işverenin ekstra mesai ücreti ödeme yükümlülüğü vardır ve fazla mesailer ile birlikte, işçi kendisi çalışmayı talep etse bile günlük toplam çalışma süresi 11 saati geçemez. Ayrıca işçiler yıllık 270 saatten fazla ekstra mesai yapamazlar.

Aylık işçi çalışma saatleri

İş kanununa göre çalışanları haftalık mesai saati toplamı 45 saatten fazla olamaz. İşveren isterse çalışma süresini 45 saatin altında belirleyebilir ancak işçi talep etse bile haftalık standart çalışma süresi 45 saati geçemez.

İşçilerin yıllık izin süreleri kaç gündür ?

Çalışanların ücretli yıllık izin süreleri yine mevcut iş kanunu ile belirlenmiş ve yürürlüğe konmuştur. Uygulanan iş kanuna göre işçiler çalışmakta oldukları iş yerinde 1. yılını doldurduktan sonra ücretli yıllık izin kullanma hakkına sahip olur ve bu hakkını uygun bir tarihte kullanabilir. Ücretli yıllık izin kullanma hakkına sahip olanların izin süresi;

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (5. yıl dahil) 10 gün
  • 5 yıldan 15 yıla kadar 20 gün
  • 15 yıldan fazla olanlar ise 26 gün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir